SCENY ULICZNE

Okruchy zdarzeń uchwycone jakby przy okazji, ale będące zapisem autentycznej codzienności. To niespodzianki, nie zaplanowane, podarowane mojemu obiektywowi. To te chwile, kiedy sam odkrywałem kilku znaczność kadru.