Darowizna - zasady i warunki

Szanowni Państwo!

 

Przygotowując kolekcję SPOŁECZNE OBRAZY NA ŚCIANY, pomyślałem o Organizacjach Pozarządowych, dla których jednym z problemów jest brak wiedzy na temat budowania wizerunku oraz prowadzenia skutecznego marketingu. Nie mają często środków na zatrudnienie specjalistów lub możliwości zdobycia edukacji w tym temacie, tak aby móc samemu promować swoje inicjatywy. Konsekwencją jest słaby zasięg ich społecznych akcji, inicjatyw lokalnych i życie od projektu do projektu.

 

Jestem fundatorem Fundacji „Nielada Historia", która powstała, by pomagać organizacjom pozarządowym zrozumieć znaczenie marketingu i jego funkcjonowanie:

 

Naszym celem jest:

 

 • wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych w budowaniu ich wizerunku oraz nauka prowadzenia marketingu i PR

 • promocja działań CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu w świecie organizacji pozarządowych oraz realizacja koncepcji dialogu międzysektorowego

 • projekty związane z rozwojem ekonomii społecznej oraz działalność związana z aktywizacją lokalnej społeczności w imię solidarności i wspólnego dobra.

 

Większość NGO’sów w Polsce boi się używać słowa marketing, bo twierdzi, że to zbyt biznesowe, a przecież oni wszystko robią charytatywnie – taki głos najczęściej słyszę. Jest to błędne myślenie, ponieważ, aby dotrzeć do osób zainteresowanych ich działalnością, Organizacje Pozarządowe powinny poznać podstawy marketingowe, wybrać lub zbudować odpowiednie narzędzia oraz poznać kanały komunikacji.

 

Jest też wiele NGO’sów, które chcą uczestniczyć w szkoleniach marketingowych, które wiedzą, że jest im to niezbędne, ale nie posiadają wystarczających środków, aby zainwestować wsparcie marketingowe.

Inicjatywa „SPOŁECZNE OBRAZY NA ŚCIANY” to sposób na zdobycie finansowania na prowadzenie działań statutowych fundacji i możliwość realnego wsparcia dla innych NGOsów w ramach programu „I CO TERAZ?”

 

Decydując się na zakup SPOŁECZNYCH OBRAZÓW NA ŚCIANY, zyskają Państwo pewność, że wybrali upominek, który sprawi radość zarówno adresatowi, jak i beneficjentom Fundacji „Nielada Historia”. Liczę, że zaprezentowana przeze mnie kolekcja będzie cieszyła się także Państwa uznaniem.

 

Skąd pewność, że Państwa pieniądze trafiają jako darowizna na konto Fundacji „Nielada Historia”?

 

1. Cała kolekcja SPOŁECZNYCH OBRAZÓW NA ŚCIANY jest bezpośrednio podpięta pod konto PayPal Fundacji „Nielada Historia”.

2. Fundacja „Nielada Historia” zobowiązuje się umożliwić dostęp do informacji o stanie sprzedanych zdjęć z kolekcji SPOŁECZNE OBRAZY NA ŚCIANY na dany miesiąc rozliczeniowy, przy czym stan ten aktualizowany jest raz na miesiąc do 10 dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym.

3. Ja jako Jacek Litwin JL Photography zobowiązuję się udostępnić zrzut ekranu z panelu administratora ze statystyką sprzedaży zdjęć z kolekcji SPOŁECZNE OBRAZY NA ŚCIANY na dany miesiąc rozliczeniowy. Stan ten aktualizowany jest raz na miesiąc do 10 dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym.

 

Płatność online krok po kroku

 

1. Wybierasz zdjęcie z kolekcji SPOŁECZNE OBRAZY NA ŚCIANY. Zatrzymaj się i zapoznaj z licencją niewyłączną na wybrany plik cyfrowy.

2. Dodajesz do koszyka.

3. Naciskasz przycisk Zamówienie

4. Informacje rozliczeniowe. Tu podajesz e-mail, imię i nazwisko (Polityka prywatności).

5. Informacje rozliczeniowe Płatność.

 • Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych paypal.com. Przekierowanie do paypal.com następuje przez kliknięcie przycisku Złóż zamówienie.

 • Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)

 • W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:

- jeśli posiadasz konto PayPal, to przez Twoje konto PayPal,

- za pomocą karty płatniczej

6. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin paypal.com dostępny pod adresem:

7. Ostatni krok to Zapłać teraz i z tą chwilą następuje zakup wybranego przez Ciebie SPOŁECZNEGO OBRAZU NA ŚCIANĘ:

 • otrzymujesz oryginalny plik cyfrowy

 • licencję niewyłączną, z którą się zapoznałeś przed zawarciem umowy, a Twoja akceptacja jest równa z zawarciem umowy licencyjnej

 • potwierdzenie wpłaty darowizny na rzecz działań statutowych Fundacji „Nielada Historia”

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Litwin ul. Piłsudskiego 6/56, 11-200 Bartoszyce tel, e-mail: jaceklitwin3@gmail.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 , ust. 1 lit. b w celach realizacji umowy oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6, ust.1, lit. f RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres w zakresie wymagalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


 

Dziękuję za okazane mi zaufanie.

JL Photography

jaceklitwin3@gmail.com

Tel: 889-727-055

Gdańsk, Polska

Zasoby
Biblioteka obrazów
Społeczne obrazy na ściany
 • Facebook Basic Black
 • Black Instagram Icon

© 2020 By JL Photography. Proudly created with nieladafundacja.org and JL Web

Jacek Litwin